מתלה צמוד תקרה שלט תאורה ובקרת ייבוש

מתלה צמוד תקרה שלט תאורה ובקרת ייבוש

בבדיקה. טרם ניתן אישור מכון תקנים

מחיר :

סה"כ :